Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

SEPARUJEME

Upozorňujeme Vás, že svojvoľné vyvážanie akéhokoľvek odpadu k futbalovému ihrisku za Uličkou, na breh potoka Rohozná a do lesa je prísne zakázané a bude trestané finančnou pokutou V prípade, že ste držiteľom odpadu, ktorého sa potrebujete zbaviť, príďte to  oznámiť na obecný úrad, kde Vám poradíme, určíme miesto a spôsob jeho likvidácie.

Pozor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie o separovaní v našej obci

Z našej obce sa v roku 2017 odviezlo  158 t zmesového komunálneho odpadu na skládku fi. Sekológ do Brezna. Vyzbieralo sa  75,5 t vyseparovaného odpadu  :

 

Plasty

19 t

 Papier a lepenka                  

13 t

Elektroodpad

1 t

Sklo    

35 t

Textil

2,5 t

Kovy

5 t

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše stojiská aj napriek apelom zo strany obce sú mnoho krát preplnené . Je nutné, aby sme pri separovaní dbali aj na to, aby bol odpad správne triedený a uskladnený do kontajnerov na stojiskách. 

Pokiaľ budeme naše stojiská udržiavať v takomto "poriadku"  môžeme očakávať zvýšený výskyt hlodavcov, potulujúcich sa psov a iných zvierat, hľadajúcich potravu.   Nehovoriac o estetickej stránke našej obce . 

odpad

Z uvedených dôvodov na Vás opätovne apelujeme, aby ste dodržiavali všetky pokyny k správnemu separovaniu, uskladňovaniu odpadu a harmonogramu jeho vývozu.