Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

SEPARUJEME

Upozorňujeme Vás, že svojvoľné vyvážanie akéhokoľvek odpadu k futbalovému ihrisku za Uličkou, na breh potoka Rohozná a do lesa je prísne zakázané a bude trestané finančnou pokutou. V prípade, že ste držiteľom odpadu, ktorého sa potrebujete zbaviť, príďte to oznámiť na obecný úrad, kde Vám poradíme, určíme miesto a spôsob jeho likvidácie.

Pozor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie o separovaní v našej obci

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2019 34,49 %.
 

Z našej obce sa v roku 2019 odviezlo 167 t zmesového komunálneho odpadu na skládku fi. Sekológ do Brezna. Vyzbieralo sa 88 t vyseparovaného odpadu:

 

Plasty

38 t

Papier a lepenka                  

15,60 t

Elektroodpad

4 t

Sklo    

30 t

Kovy 1,50 t
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržujte prosím všetky pokyny k správnemu separovaniu, uskladňovaniu odpadu a harmonogram vývozu. Predídeme tým hromadeniu a preplneniu stojísk.