Obsah

Propagácia realizácie projektu BBSK 2018

Vážení občania a návštevníci našej obce. Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo:  GP-P MPCH 2018/11/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron„.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku. Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného projektu   grantu MP- ČH v roku 2011. Uvedený náučný chodník informuje o histórii obce nie len miestnych obyvateľov ale je turistov. Trasa náučného chodníka začína v strede obce a končí pri vybudovanom altánku  v blízkosti Kalvárie . Uvedená trasa je často navštevovaná našimi objaviteľmi aj turistami.

Trasa sa využíva ako ideálna alternatíva prechádzok, spojená s oboznámením sa o histórii obce. Avšak vzhľadom k poveternostným podmienkam je vybudovaný náučný chodník znehodnotený takým spôsobom, že informačné tabule sú ťažko čitateľné. Naša obec sa snaží o úpravu drevených stojanov. No uvedená snaha udržania náučného chodníka je nepostačujúca a z toho dôvodu predkladaný  projekt sme zamerali na rekonštrukciu  náučného chodníka renováciou informačných tabúľ ako aj rozšírenie o jednu tabuľu venovanú významnej osobnosti, ktorá pôsobila v našej obci. Nové zaujímavé informácie sa môžete dozvedieť o Gustávovi Zechnterovi Laskomerskom, ktorý počas pôsobenia v Brezne –  od 3. augusta 1853 do 6. mája 1868 . Do jeho lekárskej opatery patrilo 24 dedín na Bielom a Čiernom Hrone, čo predstavovalo 1 500 drevorubačov, baníkov, hutníkov a spolu s ich rodinami to 6 až 8 tisíc osôb.

Veríme že za pomoci podobných grantov sa nám podarí udržať a rozšíriť  náučný chodník , ktorý bude slúžiť všetkých našim občanom a návštevníkom obce.


V marci 2018 Obec Michalová opäť podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Žiadosť zameraná na vybavenie obecnej knižnice,  nebola podporená.

Žiadosť zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh) bola podporená a dotovaná vo výške 1 500 eur. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Všetky knižničné jednotky zakúpené z finančnej podpory FPU sú označené pečiatkou “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celkový nákup kníh je vo výške 1 600, 28 eur v počte 290 kníh , pričom 100 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. Priestory knižnice sú označené logom FPU. Zoznam zakúpených kníh je zverejnený na:

1. webovej stránke - Obecná knižnica- Aktualitky 

2. v úradnej tabuli obce 

3. na fb stránke - Obecná knižnica Michalová (fotografie)

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému môžeme zakúpiť nové knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.