Obsah

„Výstavba detského ihriska – Športujeme od útleho veku“

Realizácia projektu:

Vážení občania,

prinášame Vám informáciu o  realizácii projektu pod názvom „Výstavba detského ihriska – Športujeme od útleho veku“

Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre lepšie trávenie voľného času a spoločenského kontaktu nie len detí, ale aj rodičov. Našou snahou bolo priblížiť a prilákať rodičov a deti predškolského a školského veku k športu, aby trávili viac času vonku a v pohybe. Aby aj naše obecné deti mali prístup a možnosť rozvíjať vzťah k športu.

Detské ihrisko je určené pre deti od 3 do 12 rokov. Prvky ihriska slúžia k rozvoju schopností motoriky a koordinácie pohybu detí, ako aj k rozvoju sociálneho kontaktu. Detské ihrisko sa nachádza v športovom areály v Uličke. Hodnota projektu je zaokrúhlene 8500 €. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019 v hodnote 8000 €.

Kvôli protipandemickým opatreniam je ihrisko pre verejnosť zatvorené. Predpokladáme a veríme, že na jar budeme môcť ihrisko otvoriť a privítať v ňom deti.


 

„V našej obci chceme žiť bezpečne“ – Inštalácia meračov rýchlosti

 

Realizácia projektu:  

Vážení občania,

prinášame Vám informáciu o  realizácii projektu pod názvom  „V našej obci chceme žiť bezpečne“ – Inštalácia meračov rýchlosti.

Tento projekt bol zameraný najmä na:                                                    

- zintenzívnenie bezpečnosti na ceste prvej triedy I/72, ktorá vedie cez obec Michalová a na ktorej sa zvýšila frekvencia osobnej a nákladnej dopravy

- dodržiavanie pravidiel cestnej premávky                 

- predchádzanie dopravným nehodám na území obce,

- zvýšenie prevencie bezpečnosti chodcov, najmä detí a staršej populácie obyvateľstva.

Projekt bol realizovaný v čase od 7. – 10. septembra 2020 a to nainštalovaním 3 ks meračov rýchlosti BX-1 SPOMAĽ,  firmou Bellimpex, s.r.o. Štúrovo a to:  pri vstupe do obce Michalová od Brezna na ulici Trosky, na ulici Hrádza pri Kultúrnom dome a v blízkosti Spojenej školy.

Hodnota projektu je 5.000,- Eur, pričom vo výške 4,000,- Eur  boli obci Michalová poskytnuté finančné prostriedky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresným úradom Banská Bystrica – z programu  OD60103.39385 – podľa zákona č. 370/2018 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Veríme, že realizáciou uvedeného projektu prispejeme k zlepšeniu dopravnej premávky, dodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov ako aj k maximálnej ochrane účastníkov cestnej premávky na ceste  I/72 v obci Michalová.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

        pk                 mvsr                    

                                                                                                                                       Obec Michalová

 Obohatenie knižničného fondu

Aj v tomto roku Obec Michalová podala žiadosť o finančný grant cez Fond na podporu umenia.

Žiadosť bola zameraná na rozšírenie knižničného fondu. Žiadosť nám bola schválená. Na nákup knih obdržíme  finančné prostriedky vo výške 2 000 eur.  Našim najväčším cieľom je zvýšiť počet čitateľov a zaujať aj detského čitateľa.  Po zakúpení a zareadení nových kníh do evidenicie knižnice vás budeme ihneď informovať.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


 

Michalová - rekonštrukci a rozšírenie vodovodu

vodovod

Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu (198.47 kB)


logo

Luštiareň a technologické zariadenia

 

Realizácia projektu:

Vážení občania,

prinášame Vám informáciu o  realizácii projektu pod názvom "Luštiareň a technologické zariadenia", projekt je zameraný na obnovu kultúrnych pamiatok. Prínosom obnovenia kultúrnej
pamiatky bude zhodnotenie objektu Luštiarne, v ktorom bude zriadené múzeum so stálou expozíciou, informačné centrum, prednášková miestnosť. Okolie objektu bude prispôsobené tak, aby ho obyvatelia obce a návštevníci mohli využívať ako oddychovú zónu.

Prvým krokom projektu je architektonicko-historický výskum, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 3000 €, celková honota pamiatkového výskumu je 5500 €.

Ďalší krok bude vypracovanie projektovej dokumentácie. Po zhotovení potrebnej dokumentácií sa začne realizačná fáza projektu a to konkrétne reštaurátorské a stavebné práce na objekte Luštiarne.


Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej 

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej