Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 o  DHZ Michalová mládež        erb

                            

Vždy je ťažké začať.....

Mať sny, plniť ich a začať robiť niečo, čo by mohlo priniesť pozitívne zmeny a výsledky do budúcna.

Našim snom pri Dobrovoľnom hasičskom zbore Michalová (ďalej DHZ Michalová) bolo založenie detského kolektívu mladých hasičov. Tento sen sa stal skutočnosťou v septembri  roku 2017.

Hlavnou náplňou nášho DHZ, na úseku práce s mládežou, je vytvárať podmienky pre ich činnosť, podporovať zdravý rozvoj osobnosti, intelektuálne, mravné, sociálne a fyzické schopnosti. Taktiež viesť mládež k zodpovednosti, úcte k vlasti, prírode, celému ľudskému spoločenstvu, ako i k preventívnej výchove a zásadám v oblasti požiarnej ochrany. Náplň našej práce s mládežou dosiahneme prostredníctvom pravidelnej celoročnej činnosti, ako sú pravidelné tréningy, súťaže jar/leto/jeseň/zima, vzdelávacie akcie, účasť na aktivitách obce a ďalšie.

Takouto ponukou aktívneho trávenia voľného času pre našich mladých hasičov chceme predchádzať rizikovým prejavom správania, vandalizmu, brutalite, kriminalite, drogovej závislosti, alkoholizmu a ďalším.

Náplňou činnosti krúžku je taktiež celoročná príprava mladých hasičov na hru Plameň, ktorá umožňuje získavať hasičskú zručnosť potrebnú pri vykonávaní hasičských disciplín, svalovú koordináciu, rovnováhu, sústredenie, rýchlosť, atď.

Veríme, že časť mládeže, ktorá prejde takýmto procesom a základným výcvikom v organizácii dobrovoľných hasičov má najlepšie predpoklady študovať a vstúpiť medzi profesionálnych hasičov. To čo je sprvu len aktívnym trávením voľného času sa môže premeniť na splnený životný sen.

vedúci krúžku mladých hasičov

Renáta Rusová, Ondrej Ruso

t.č.0907 355 087

rrusova@gmail.com

pPrečo hra Plameň?

Čo je hra Plameň? Jedná sa o časť  požiarneho športu učeného pre deti.

Samotná hra Plameň je unikátna, čo sa svetového merítka týka, okrem nás a Čiech sa nikde inde po svete nebehá.

Prečo je ale dôležité, že tu hru Plameň máme? Okrem toho, že sa deti dostanú do kolektívu super ľudí namiesto toho, aby sa napríklad potulovali po uliciach a robili neporiadok, tak hra Plameň  ich naučí pracovať v kolektívnom duchu. Na rozdiel od dorastu a dospelých je hra Plameň stavaná hlavne na tímových disciplínach a jediná sólo disciplína sú hasičské šesťdesiatky. Každá disciplína naučí deti niečo, čo by sa im mohlo raz hodiť i do života. Napríklad sa naučia základy zdravovedy, topografie, útok CTIF /toto je medzinárodná disciplína/ ich zase naučí tomu, aby spolupracovali aj iným spôsobom, bez pomoci slov. V skratke, každá disciplína dá deťom niečo do života.

Hra Plameň môže pomôcť nájsť deťom ich budúci smer, stať sa hasičmi z povolania, stať sa hviezdami  požiarneho športu, alebo nejakým spôsobom pomáhať druhým a to je niečo, čo má podľa nás zmysel a prečo je dobré súťaže typu hry Plameň mať.

Pokiaľ sa budete mať možnosť ísť pozrieť na súťaž hry Plameň, tak určite neoľutujete, to ako do toho dávajú všetci celé srdce, vážne stojí za pozornosť.

R.R. a

Fire Sports Aréna

pp                                  u                o

 

Umiestnenie v územnom jesennom kole hry PLAMEŇ 2017 

Dráčiky a staršie dievčatá