Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Domka združenie saleziánskej mládeže

Poslanie Domky je venovať sa výchove mladých

V centre pozornosti Domky sú predovšetkým mladí v kritickom období dospievania vo veku 12 - 25 rokov. Združenie svoju pozornosť venuje tiež deťom, „dospelým domkárom“ (DODO) a mladým rodinám, spolu s ktorými vytvára viacgeneračnú výchovnú komunitu.

Činnosťou a spoluúčasťou na živote ponúka združenie saleziánsku mládežnícku spiritualitu ako štýl života založený na rodinnosti, optimizme, angažovanosti, vnímavosti na potreby chudobných, osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní každodennosti. Nadväzuje na výchovnú tradíciu dona Bosca.

Cieľom Domky je podporovať integrálny rast mladých v období dospievania tak, aby sa učili prijímať svoj život ako dar a vedeli prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie.

V duchu poslania združenie pozýva a vstupuje do spolupráce s tými, ktorým záleží na výchove mladých. Prináša do spoločnosti témy mladých a výchovy. Kladie dôraz na prípravu a odbornosť v týchto oblastiach.

Toho času je DOMKA v obci Michalová neaktívna .