Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecná knižnica

Vcod do OBECNEJ KNIŽNICE
 

Adresa:
Obecná knižnica Michalová
Trosky 1
976 57 Michalová

Kontakt:
Mobil: 0911 618 080
Email:martina.kupcova@michalova.sk

   

Otváracie hodiny :

   
Streda 14:30 - 17:30 h
 

 

   

 Ostatné dni je Obecná knižnica zatvorená !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knižnica poskytuje základné, špeciálne a doplnkové služby.

Základné služby sú:

 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.
 • Špeciálne služby knižnice sú:
 • prístup na internet
 • rezervovanie požadovaných dokumentov
 • doručovanie kníh do domácností čitateľov, ktorí sú ŤZP alebo so zdravotným znevýhod. (NOVINKA)

Doplnkové služby knižnica poskytuje na základe osobných požiadaviek čitateľov ako sú napríklad :

 • kopírovanie
 • tlač z internetu
 • tlač z USB kľúča a iných nosičov 

 

Zároveň Vás prosíme, ak máte doma nepotrebné (nie veľmi poškodené) KNIHY a ČASOPISY rôznych žánrov o ich doručenie do našej Obecnej knižnice.
Mnoho spoluobčanov nám pomáha pri rozvoji knižničných titulov práve takouto formou za čo im srdečne ĎKUJEME a veríme, že tým tešia aj našich čitateľov.

 

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Michalovej 


Výročné správy: 

Výročná spáva za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016


Prehľady o činnosti verejných knižníc v okresoch Banská Bystrica a Brezno

201720162015 , 201420132012201120102009200820072006200520042003