Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecná knižnica

Vcod do OBECNEJ KNIŽNICE
 

Adresa:
Obecná knižnica Michalová
Trosky 1
976 57 Michalová

Kontakt:
Mobil: 0911 618 080
Email:martina.kupcova@michalova.sk

   

Otváracie hodiny :

   
Streda 14:30 - 17:30 h
 

 

   

 Ostatné dni je Obecná knižnica zatvorená !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knižnica poskytuje základné, špeciálne a doplnkové služby.

Základné služby sú:

 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.
 • Špeciálne služby knižnice sú:
 • prístup na internet
 • rezervovanie požadovaných dokumentov
 • doručovanie kníh do domácností čitateľov, ktorí sú ŤZP alebo so zdravotným znevýhod. (NOVINKA)

Doplnkové služby knižnica poskytuje na základe osobných požiadaviek čitateľov ako sú napríklad :

 • kopírovanie
 • tlač z internetu
 • tlač z USB kľúča a iných nosičov 

 

Zároveň Vás prosíme, ak máte doma nepotrebné (nie veľmi poškodené) KNIHY a ČASOPISY rôznych žánrov o ich doručenie do našej Obecnej knižnice.
Mnoho spoluobčanov nám pomáha pri rozvoji knižničných titulov práve takouto formou za čo im srdečne ĎKUJEME a veríme, že tým tešia aj našich čitateľov.

Zoznam nových kníh za rok 2020 - dotácia na Akvizíciu knižníc od FPU

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Michalovej 


Výročné správy: 

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa za rok 2020 

Výročná spáva za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016


Prehľady o činnosti verejných knižníc v okresoch Banská Bystrica a Brezno

201720162015 , 201420132012201120102009200820072006200520042003