Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zdravotníctvo

 

Zdravotnícke zariadenia:
  • Stomatologická ambulancia: PRODENTAL s.r.o
  • MDDr. Miroslava Košíková 
    tel.: 048/6176012 - Valaská , 048/6189366 - Michalová
    Sídlo: Michalová, Trosky č. 1 (Štúrova č. 1, Valaská) 

 


Ordinačné hodiny

Pondelok:

07:00-12:00 12:30-14:00 ordinácia Michalová

Utorok:

07:00-12:00 12:30-14:00 ordinácia Valaská

Streda:

07:00-12:00 12:30-14:00 ordinácia Michalová

Štvrtok:

07:00-12:00 12:30-14:00 ordinácia Michalová

Piatok:

07:00-12:00 12:30-14:00 ordinácia Valaská 

Obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.30 h

 

Bolestivých pacientov ošetrujeme v čase od 07.00 h – 08.00 h (v ambulanciách podľa rozpisu ordinačných hodín ) 

 

                                                                       Bezbariérový prístup

                                                                              Vážení pacienti

Pri návšteve našej zubnej ambulancie je k dispozícii možnosť bezbariérového prístupu. V prípade potreby našej pomoci k bezbariérovému prístupu nás prosím kontaktujte na uvedených tel. číslach : +421 048 6199157, 0911 858 681 

0903 561 808

Počas víkendov a štátnych sviatkov bolestivých pacientov ošetrí zubná pohotovostná služba realizovaná v ambulancii Banská Bystrica.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

 

MUDr. Erik Mikloško, ktorému je pridelený obvod obcí Michalová a Pohronská Polhora má zriadenú ambulanciu v susednej obci Pohronská Polhora, Hlavná 62

Tel: 048/6199241

 

Ordinačné  hodiny: 

Pondelok:

7:00 - 12:30 

13:00 - 14:00 prevencia

 

Utorok:

7:00 - 12:30

13:00 - 14:00 prevencia

 

Streda:

7:00 - 12:30

13:00 - 14:00 prevencia  

Štvrtok:

7:00 - 12:30

13:00 - 14:00 prevencia

 

Piatok:

7:00 - 12:30

13:00 - 14:00 prevencia

 

 

Ambulancia - všeobecná starostlivosť pre deti a dorast 

 

MUDr. Jana MARKOVÁ / Naja Centrum s.r.o., všeobecná starostlivosť o deti a dorast, Banisko 1, 97701 Brezno

Tel.č.: +421907881801

 

Ordinačné  hodiny:

Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 14:00  
Utorok:   07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 
Streda:   07:30 - 12:30  
Štvrtok:   07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 
Piatok:   07:30 - 12:30  

 

Lekáreň
Lekáreň je v susednej obci Pohronská Polhora

Športová č. 1 , Pohronská Polhora
Tel: 048/6189233 

 

Otváracie hodiny

Pondelok:

7.30 -13.30

Utorok:  

7.30 -13.30

Streda:  

7.30 -13.30

Štvrtok:  

7.30 -13.30

Piatok:  

7.30 -13.30

 

Pohotovostná služba pre dospelých 

Adresa  : Nám. M. R .Štefánika 1197701 Brezno

Tel.: 048/ 611 7350

 

Ordinačné  hodiny: 

Pondelok     15:30 - 07:00

Utorok         15:30 - 07:00

Streda          15:30 - 07:00

Štvrtok         15:30 - 07:00

Piatok           15:30 - 07:00

Sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod.

 Rozpis nájdete na webovej stránke

 

Pohotovostná služba pre deti a dorast 

Adresa : Malinovského 2/A97701 Brezno

Tel.: 048/ 618 2892

 

Ordinačné hodiny :

Pondelok    15:00 - 07:00

Utorok        15:00 - 07:00

Streda         15:00 - 07:00

Štvrtok        15:00 - 07:00

Piatok          15:00 - 07:00

Sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod.

 Rozpis nájdete na webovej stránke 

Rozpis špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci pre okres Brezno

Miesto výkonu LSPP:  ambulancia službukonajúceho lekára

Čas vykonávania LSPP: Soboty, nedele a sviatky 08,00 – 12,00 hod

Prevádzkovateľ: ARTDENT s.r.o, Banisko 1, 977 01 Brezno

Počas víkendov a štátnych sviatkov bolestivých pacientov ošetrí zubná pohotovostná služba realizovaná v ambulancii príslušného zubného lekára. Aktuálnu informáciu , ktorý zubný lekár má službu, rovnako aj adresu ambulancie získate na vrátnici NsP Brezno , na tel.čísle 048/2820111. Uvedený rozpis je orientačný .

 Rozpis nájdete na webovej stránke 

 

zdroj : https://www.bbsk.sk

 

 

 

 


Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť je povinný vykonávať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých, lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast alebo špecializovanú zubno-lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom /§ 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/. V prípade, že poskytovateľ nemôže z vážnych dôvodov lekársku službu prvej pomoci vykonať, je povinný zabezpečiť si poskytovateľa, ktorý službu vykoná (náhradu) a vopred túto skutočnosť oznámiť držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie LSPP (prevádzkovateľovi LSPP).

detail zdravotníckeho zariadenia

Zdroj: 

Lekárenská pohotovosť, okres Brezno

 Rozpis nájdete na webovej stránke

Rozpis mobilných odberov krvi a zmena adresy mobilného odberu

Zdroj : https://www.e-vuc.sk/bbsk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html?page_id=92808&okres=Brezno

Lekárenská pohotovostná služba v prac.dni trvá od 16.00-20.00 hod. soboty,nedele a sviatky od 8.00-20.00 hod.

V prílohe ponúkame rozpis mobilných odberov krvi na rok 2017 a zároveň oznamujeme, že dochádza k zmene miesta odberu krvi. Nová adresa:

 Nemocnica s poliklinikou BREZNO, n.o.,  Banisko č.1, POLIKLINIKA, veľká zasadačka 1. poschodie  

Rozpis