Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradné hodiny

pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
utorok 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
streda 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
piatok 8:00 - 12:00

Adresa

Trosky 1
976 57, Michalová
Hlavná, Návštevné

Kontakty

Telefón: 048/6199157 Mobil: 904 216 450 E-mail: oumichalova@michalova.sk

Osoby

Ing. Erika Goceliaková

Zástupkyňa starostky

Anna Klimentová

Referentka
Telefón: 048/6199157 (Vodné hospodárstvo, verejná zeleň, miestne komunikácie )
Mobil: 0911585681 (Verejné osvetlenie, odpad, údržba, miestny rozhlas)
E-mail: anna.klimentova@michalova.sk (kultúra a šport)

Ing. Anna Tisovčíková

Referentka
Telefón: 048/6199157 (Pokladňa)
Mobil: 0911858681 (Personalistika a mzdy )
E-mail: anna.tisovcikova@michalova.sk