Michalová - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dokumenty na pripomienkovanie

Vyvesené: 26. 11. 2021 Dátum zvesenia: 13. 12. 2021
Vyvesené: 25. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Vyvesené: 25. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Vyvesené: 25. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021

Zverejnené dokumenty

Vyvesené: 3. 12. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 23. 11. 2021 Dátum zvesenia: 9. 12. 2021

Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Michalová

Vyvesené: 25. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené: 18. 11. 2021 Dátum zvesenia: 14. 12. 2021