Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy zverejnené na UVO

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4807

Profil verejného obstarávateľa

Obec Michalová v súlade s § 10 ods. 10 a  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR ako aj ďalšie informácie a výzvy v súvislosti s verejným obstarávaním zákaziek uvedeného zákona.

Od doby zriadenia profilu verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, sa súhrnné správy a všetky ostatné dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním zverejňujú v profile na www.uvo.gov.sk.