Michalová - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dokumenty

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií

001_VP_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,93 kB
Stiahnuté: 518×

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová

002_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,57 kB
Stiahnuté: 607×

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová

003_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,31 kB
Stiahnuté: 461×

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová

004_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,08 kB
Stiahnuté: 471×

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej

005_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,63 kB
Stiahnuté: 536×

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová

006_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,08 kB
Stiahnuté: 518×

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová

007_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,92 kB
Stiahnuté: 473×

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová

009_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,18 kB
Stiahnuté: 442×

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ

010_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,79 kB
Stiahnuté: 431×

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová

011_VP_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,86 kB
Stiahnuté: 443×

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1

Scan0006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 531,09 kB
Stiahnuté: 524×

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová

kniznicny_vypozicny_poriadok (1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,73 kB
Stiahnuté: 431×

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová

VZNč.12018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320 kB
Stiahnuté: 263×

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová

Dodatok č.2 k Cenníku č.12012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,84 kB
Stiahnuté: 303×

PHSR 2007 - 2013

PHSR2007_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 970,45 kB
Stiahnuté: 192×

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody

StandardyKvality_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,57 kB
Stiahnuté: 452×

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016

standardykvalitydodavkyvody_vyhodnotenie_rok2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,33 kB
Stiahnuté: 419×

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody

cena za reguláciu pitnej vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 842,19 kB
Stiahnuté: 445×

Monitoring kvality pitnej vody

Monitoring kvality pitnej vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,41 kB
Stiahnuté: 432×

Monitoring kvality pitnej vody 2017

Monitoring kvality pitnej vody_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,08 kB
Stiahnuté: 309×
Zobrazeno 1-20 z 22