Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.10.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 21/2021

069_2021

20,00 EUR

Mária Medveďová

Obec Michalová

15.10.2021

Nájomná zmluva

068_2021

170,00 EUR

Jozef Veverka

Obec Michalová

15.10.2021

Nájomná zmluva

067_2021

16,00 EUR

Miroslav Benedik

Obec Michalová

06.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 489/2021

066_2021

4,00 EUR

Emília Pálešová

Obec Michalová

06.10.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2021

065_2021

50,00 EUR

Eliška Vojtasová

Obec Michalová

29.09.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2021

064_2021

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

27.09.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 486/2021

063_2021

10,00 EUR

Viera Luptovčiaková

Obec Michalová

27.09.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 485/2021

062_2021

10,00 EUR

Edita Albertyová

Obec Michalová

22.09.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 487/2021

061_2021

10,00 EUR

Vladimír Lasica PhDr.

Obec Michalová

06.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy ...

060_2021

2 500,00 EUR

Úrad vlády SR, Nám slobody 1, 831 70 Bratislava

Obec Michalová

06.09.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

059_2021

18,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

30.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 18/2021

058_2021

neuvedená

Edita Vlčková

Obec Michalová

27.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2021

057_2021

neuvedená

Vlasta Kurtíková

Obec Michalová

27.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 16/2021

056_2021

neuvedená

Ing. Miloš Dekrét

Obec Michalová

24.08.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny, zem. plynu

055_2021

neuvedená

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

19.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 15/2021

054_2021

neuvedená

Katarína Krišková

Obec Michalová

18.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 14/2021

053_2021

neuvedená

Martina Boháčiková

Obec Michalová

06.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2021

052_2021

neuvedená

Mária Kubišová

Obec Michalová

04.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z grantového programu č. 7/2021

051_2021

800,00 EUR

Partnerstvo Muránska Planina - Čierny Hron

Obec Michalová

02.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 12/2021

050_2021

neuvedená

Milan Mesároš

Obec Michalová

22.07.2021

Zmluva č. 547/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

049_2021

2 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Michalová

22.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2021

048_2021

neuvedená

Dávid Bango

Obec Michalová

20.07.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

047_2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a. s.

Obec Michalová

07.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2021

046_2021

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

02.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2021

045_2021

neuvedená

Ing. Lukáš Dekrét

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: