Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 18/2021

058_2021

neuvedená

Edita Vlčková

Obec Michalová

27.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2021

057_2021

neuvedená

Vlasta Kurtíková

Obec Michalová

27.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 16/2021

056_2021

neuvedená

Ing. Miloš Dekrét

Obec Michalová

24.08.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny, zem. plynu

055_2021

neuvedená

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

19.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 15/2021

054_2021

neuvedená

Katarína Krišková

Obec Michalová

18.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 14/2021

053_2021

neuvedená

Martina Boháčiková

Obec Michalová

06.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2021

052_2021

neuvedená

Mária Kubišová

Obec Michalová

04.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z grantového programu č. 7/2021

051_2021

800,00 EUR

Partnerstvo Muránska Planina - Čierny Hron

Obec Michalová

02.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 12/2021

050_2021

neuvedená

Milan Mesároš

Obec Michalová

22.07.2021

Zmluva č. 547/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

049_2021

2 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Michalová

22.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2021

048_2021

neuvedená

Dávid Bango

Obec Michalová

20.07.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

047_2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a. s.

Obec Michalová

07.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2021

046_2021

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

02.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2021

045_2021

neuvedená

Ing. Lukáš Dekrét

Obec Michalová

07.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 7/2021

044_2021

neuvedená

Marek Kilvádyi

Obec Michalová

03.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 462/2021

043_2021

17,00 EUR

Ing. Dezider Tisovčík

Obec Michalová

03.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 184/2021

042_2021

17,00 EUR

Ing. Dezider Tisovčík

Obec Michalová

03.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 168/2021

041_2021

10,00 EUR

Ing. Dezider Tisovčík

Obec Michalová

31.05.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2021

040_2021

neuvedená

Milena Ivanová

Obec Michalová

28.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 162/2019

039_2021

17,00 EUR

Jaroslava Sujová

Obec Michalová

28.05.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

038_2021

195,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Michalová

24.05.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

037_2021

130,00 EUR

Ing. Martin Trojan

Obec Michalová

24.05.2021

Zmluva č. 04/2021

036_2021

800,00 EUR

Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča

Obec Michalová

18.05.2021

Zmluva č. 3210654

035_2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava

Obec Michalová

13.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 484/2021

034_2021

3,50 EUR

Katarína Jurčová

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: