Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.06.2017

DF2017/155

poskytnutiie právnych služieb

160,00 EUR

JUDr. Stanislav Hlilnka

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/154

vyťahovanie septika

120,00 EUR

THK s.r.o

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/153

odvoz kuka nádob

521,35 EUR

Danka Barthová -PROFAX,Hronská 22,976 97,Nemecká

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/152

opakovaná dodávka elektriny-OcÚ

68,10 EUR

ČEZ Slovensko s.r.o.

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/151

opakovaná dodávka elektriny-VO Hrable

48,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/150

opakovaná dodávka elektriny-Kultúrny dom

56,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/149

opakovaná dodávka elektriny-DS

72,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/148

opakovaná dodávka elektriny-VO Trosky

260,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/147

opakovaná dodávka elektriny-budova na ihrisku

237,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/146

opakovaná dodávka elektriny-VO Potočná

47,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/145

opakovaná dodávka elektriny-PO

96,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/144

opakovaná dodávka elektriny - MŠ

112,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/143

opakovaná dodávka zemného plynu Dom služieb

828,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/142

vypracovanie projektovej dokumentácie prestevebné povolenie Prestavba MŠ v Michalovej

2 550,00 EUR

Ing.arch. Igor Faško

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/141

odber kuchynského odpadu

13,20 EUR

INTA s.r.o. Trenčín,Rybárska 758/18,911 01,Trenčín

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/140

tonery

54,70 EUR

Camea Computer Systems a.s.,Sabinovská 67,080 01,Prešov

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/139

vecné bremeno Rekonštrukcia a rozšírenieverejného vodovodu

720,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8,813 61,Bratislava

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/138

spracovanie projektovej žiadosti o NFP na projektPrestavba materskej školy Michalová

2 400,00 EUR

Veriton, s.r.o.,Hraničná 24A,82105,Bratislava

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/137

preprava TJ

325,20 EUR

NIKATRANS s.r.o.

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/136

drevené peletky 2,42 t

479,16 EUR

Igor Dibdiak - Drevovýroba

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/135

vyúčtovanie spotreby elektriny VO Trosky

-14,90 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/134

telekomunikačné služby

106,08 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/133

vypracovanie PDna Zníženie energetickej náročnostibudovy OcÚ v Michalovej

3 960,00 EUR

DREVIMPEX spol s.r.o

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/132

vyúčtovanie spotreby elektriny MŠpreplatok

-10,55 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

04.05.2017

DF2017/131

vyúčtovanie spotreby elektriny- budova na ihriskunedoplatok

35,34 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: