Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.01.2018

DF2017/452

vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ - nedoplatok

36,76 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/451

štrk a dozvoz štrku

148,84 EUR

Pavel Gemzický - DONAK

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/450

odber kuchynského odpadu

79,20 EUR

INTA s.r.o. Trenčín,Rybárska 758/18,911 01,Trenčín

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/449

stolové kalendáre

91,50 EUR

LIM PO s.r.o.,Jesenná 1/1,080 01,Prešov

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/448

telekomunikačné služby MŠ

32,44 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/447

telekomunikačné služby

100,58 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/446

odvoz kuka nádob

522,29 EUR

Danka Barthová -PROFAX,Hronská 22,976 97,Nemecká

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/445

dodávka a montáž okien Dom služieb

12 486,00 EUR

TOP-MONT Sk s.r.o.,Záhradná 150,976 65,Bacúch

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/444

opakovaná dodávka plynu MŠ

235,00 EUR

SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava

Obec Michalová

05.01.2018

DF2017/443

Obecné noviny rok 2018

67,60 EUR

INPROST spol. s r.o.,Smrečianska 29,81105,Bratislava

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/442

opakovaná dodávka elektriny VO Trosky

260,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/441

opakovaná dodávka elektriny VO Potočná

47,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/440

opakovaná dodávka elektriny VO Hrable

48,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/439

opakovaná dodávka elektriny PO

96,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/438

opakovaná dodávka elektriny Kultúrny dom

56,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/437

opakovaná dodávka elektriny Dom smútku

72,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/436

opakovaná dodávka elektriny MŠ

112,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/435

opakovaná dodávka elektriny ihrisko

237,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/434

opakovanádodávka zemného plynu dom služieb

750,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

02.01.2018

DF2017/433

poskytnutie právnych služieb

160,00 EUR

JUDr. Stanislav Hlilnka

Obec Michalová

07.12.2017

DF2017/VH25

tonery

429,00 EUR

Averis, s.r.o

Obec Michalová

07.12.2017

DF2017/VH24

odber vzoriek v teréne

134,20 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Cesta k nemocnici 1,974 01,Banská Bystrica

Obec Michalová

07.12.2017

DF2017/VH23

odborné poradenstvo a zabezpečenie výkonuvodohospodárskych činností

235,00 EUR

Karman s.r.o.,419,98553,Mýtna

Obec Michalová

07.12.2017

DF2017/VH22

spracovanie projektovej žiadosti o NFP

2 400,00 EUR

Veriton, s.r.o.,Hraničná 24A,82105,Bratislava

Obec Michalová

07.12.2017

DF2017/432

drevené pelety 2,25t

486,00 EUR

MMM WOOD, s.r.o.,Hrádza 48/31,97657,Michalová

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: