Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.05.2017

DF2017/105

opakovaná dodátvka zemného plynu

828,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/VH09

odborné poradenstvo a zabezpečenie výkonuvodhospodárskych činností

235,00 EUR

Karman s.r.o.,419,98553,Mýtna

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/VH08

odber vzoriek v teréne

134,20 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Cesta k nemocnici 1,974 01,Banská Bystrica

Obec Michalová

15.06.2017

DF2017/VH07

mataeriál na vodu-PE T, PE kolno, PE spojka, páskaAER-45, redukcia, WD 40

24,04 EUR

Miloš Prukner -PULCHRUM ET BONUM,Hrable,976 57,Michalová

Obec Michalová

03.03.2017

DF2017/71

inžinierska činnosť na stavbuRozšírenie a rekonštrukcia verejného vodovodu

4 456,00 EUR

StVS - servising, s.r.o.,Partizánska cesta 5,97401,Banská Bystrica

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/70

vyúčtovanie elektriny MŠ

-29,28 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/69

telekomunikačné služby

103,46 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/68

všeobecný materiál na údržbu budov

58,49 EUR

Miloš Prukner -PULCHRUM ET BONUM,Hrable,976 57,Michalová

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/67

opakovaná dodávka elektriny-nedoplatok ihrisko

397,75 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/66

seminár Efektívna správa registratúry

80,00 EUR

Asociácia správcov registratúry,M.R.Štefánika 310/310,972 71,Nováky

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/65

peletky

833,58 EUR

Igor Dibdiak - Drevovýroba

Obec Michalová

03.03.2017

DF2017/64

opakovaná dodávka elektriny-nedoplatok VO Trosky

127,58 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/63

športový pohár

23,66 EUR

MIŠIAK ŠPORT s.r.o.

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/62

odber kuchynského odpadu

13,20 EUR

INTA s.r.o. Trenčín,Rybárska 758/18,911 01,Trenčín

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/61

jedálne kupóny

495,54 EUR

Up Slovensko, s. r. o.,Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/60

tonery

40,70 EUR

Camea Computer Systems a.s.,Sabinovská 67,080 01,Prešov

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/59

telekomunikačné služby MŠ

32,60 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/58

telekomunikačné slutby

88,72 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/57

opakovaná dodávka elektriny-OcÚ

123,80 EUR

ČEZ Slovensko s.r.o.

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/56

opakovaná dodávka elektriny-dielňa

126,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/55

opakovaná dodávka elektriny kluby

105,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/54

opakovaná dodávka elektriny-knižnica

122,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/53

opakovaná dodávka elektriny-budova na ihrisku

237,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/52

opakovaná dodávka elektriny-Dom smútku

72,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

30.03.2017

DF2017/51

opakovaná dodávka elektriny-MŠ

112,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: