Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

O z n á m e n i e o mieste uloženia písomnosti

Obec Michalová – Obecný úrad, Trosky č. 1, 976 57  Michalová

O z n á m e n i e   o  mieste uloženia písomnosti

 

Číslo: 27/2022                                    Občianka:   Michaela Zatloukalová

 

Obec Michalová, v zmysle Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení oznamuje, že

 p. Michaela Zatloukalová, ktorej trvalým pobytom je Obec Michalová,

má uloženú písomnosť, ktorá jej má byť doručená, na obecnom úrade v Michalovej po dobu 15 kalendárnych dní.

 

Adresát si písomnosť môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Michalovej v pracovné dni, v úradných hodinách.

 

Pondelok        8,00 hod – 12,00 hod             13,00 hod. -  16,00 hod.

Utorok            8,00 hod – 12,00 hod             13,00 hod. -  16,00 hod

Streda             8,00 hod – 12,00 hod             13,00hod.  -  17.30 hod.        

Štvrtok                       nestránkový deň

Piatok             8,00 hod – 13,00 hod.

 

 

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť