Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 445x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 495x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 393x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 408x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 474x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 449x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 400x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 372x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 359x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 366x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 409x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 355x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 204x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 229x

PHSR 2007 - 2013 Stiahnuté: 70x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 390x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 358x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 375x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 346x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 235x

Stránka