Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 493x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 576x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 442x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 447x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 522x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 495x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 444x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 422x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 410x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 419x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 493x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 404x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 248x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 275x

PHSR 2007 - 2013 Stiahnuté: 163x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 430x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 398x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 424x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 412x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 284x

Stránka