Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2021

VZN 2/2021 Stiahnuté: 34x | 01.10.2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 32x | 01.10.2021

VZN 1/2020 Stiahnuté: 135x | 15.02.2021

VZN 2/2020 Stiahnuté: 91x | 15.02.2021

VZN 4/2020 Stiahnuté: 103x | 15.02.2021

VZN 3/2020 Stiahnuté: 96x | 15.02.2021

2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 199x | 19.12.2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 228x | 23.10.2019

Dodatok č.2 k cenníku k Cenníku č. 1 /2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 287x | 13.06.2019

2018

VZN_9_2011 Stiahnuté: 218x | 08.06.2018

VZN_8_2011 Stiahnuté: 214x | 08.06.2018

VZN_7_2011 Stiahnuté: 198x | 08.06.2018

VZN_6_2011 Stiahnuté: 228x | 08.06.2018

VZN_3_2012 Stiahnuté: 202x | 08.06.2018

VZN_3_2011 Stiahnuté: 199x | 08.06.2018

VZN_2_2012 Stiahnuté: 202x | 08.06.2018

VZN_2_2011 Stiahnuté: 206x | 08.06.2018

VZN_02_2010 Stiahnuté: 231x | 08.06.2018

VZN_01_2010 (1) Stiahnuté: 222x | 08.06.2018

VZN pes 2015 Stiahnuté: 210x | 08.06.2018

Stránka