Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2022

VZN 3/2021 MŠ Stiahnuté: 26x | 04.03.2022

Dodatok č. 2/2021 k VZN 9/2011 Stiahnuté: 29x | 12.01.2022

Cenník č. 1/2021 Stiahnuté: 28x | 12.01.2022

2021

VZN 2/2021 Stiahnuté: 75x | 01.10.2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 63x | 01.10.2021

VZN 1/2020 Stiahnuté: 208x | 15.02.2021

VZN 2/2020 Stiahnuté: 120x | 15.02.2021

VZN 4/2020 Stiahnuté: 173x | 15.02.2021

VZN 3/2020 Stiahnuté: 172x | 15.02.2021

2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 226x | 19.12.2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 257x | 23.10.2019

Dodatok č.2 k cenníku k Cenníku č. 1 /2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 311x | 13.06.2019

2018

VZN_9_2011 Stiahnuté: 264x | 08.06.2018

VZN_8_2011 Stiahnuté: 253x | 08.06.2018

VZN_7_2011 Stiahnuté: 223x | 08.06.2018

VZN_6_2011 Stiahnuté: 264x | 08.06.2018

VZN_3_2012 Stiahnuté: 228x | 08.06.2018

VZN_3_2011 Stiahnuté: 227x | 08.06.2018

VZN_2_2012 Stiahnuté: 227x | 08.06.2018

VZN_2_2011 Stiahnuté: 232x | 08.06.2018

Stránka