Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2021

VZN 1/2020 Stiahnuté: 31x | 15.02.2021

VZN 2/2020 Stiahnuté: 18x | 15.02.2021

VZN 4/2020 Stiahnuté: 18x | 15.02.2021

VZN 3/2020 Stiahnuté: 20x | 15.02.2021

2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 149x | 19.12.2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 161x | 23.10.2019

Dodatok č.2 k cenníku k Cenníku č. 1 /2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 225x | 13.06.2019

2018

VZN_9_2011 Stiahnuté: 154x | 08.06.2018

VZN_8_2011 Stiahnuté: 154x | 08.06.2018

VZN_7_2011 Stiahnuté: 144x | 08.06.2018

VZN_6_2011 Stiahnuté: 150x | 08.06.2018

VZN_3_2012 Stiahnuté: 150x | 08.06.2018

VZN_3_2011 Stiahnuté: 150x | 08.06.2018

VZN_2_2012 Stiahnuté: 147x | 08.06.2018

VZN_2_2011 Stiahnuté: 152x | 08.06.2018

VZN_02_2010 Stiahnuté: 153x | 08.06.2018

VZN_01_2010 (1) Stiahnuté: 161x | 08.06.2018

VZN pes 2015 Stiahnuté: 155x | 08.06.2018

VZN o odpadoch 112015 Stiahnuté: 146x | 08.06.2018

VZN o odpadoch 112015 (1) Stiahnuté: 159x | 08.06.2018

Stránka