Michalová - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,64 kB
Stiahnuté: 656×

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ziadost_o_povol_zmeny_stav_pred_dokon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,88 kB
Stiahnuté: 476×

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_odstranenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,43 kB
Stiahnuté: 451×

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb.

ohlasovacia-povinnost-drobna-stavba.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 95,33 kB
Stiahnuté: 469×

Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb.

ohlasenie_jednoduchej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,85 kB
Stiahnuté: 486×

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,9 kB
Stiahnuté: 534×

Nájomná zmluva na hrobové miesto

hrobove_miesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,25 kB
Stiahnuté: 573×

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,29 kB
Stiahnuté: 422×

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,52 kB
Stiahnuté: 529×

Ohlásenie stavebných úprav podľa §57 Zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Ziadost_ohlasenie_stavebnych_uprav_§57_zak.c.-5_1976.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,43 kB
Stiahnuté: 272×

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

tlacivo__kolaudacne_konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81 kB
Stiahnuté: 290×

Ohlásenie vodovodnej prípojky

Drobná stavba šachta.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 86,13 kB
Stiahnuté: 128×

Všeobecné tlačivá

Plná moc

plna_moc-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 262×

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie_k_ziadosti___elektronicka_pokladnica-2.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 77,87 kB
Stiahnuté: 278×

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti

priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_suhrn_priloh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 698,64 kB
Stiahnuté: 293×

Daň za nevýherný hrací prístroj

priznanie_k_dani_za_nevyherny_hraci_pristroj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,83 kB
Stiahnuté: 261×

Daň za psa

priznanie_k_dani_za_psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,54 kB
Stiahnuté: 265×

Daň zo stavieb

priznanie_k_dani_zo_stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,74 kB
Stiahnuté: 279×

Daň zo stavieb viacúčelová

priznanie_k_dani_zo_stavieb_viacucelova_budova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,28 kB
Stiahnuté: 337×

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie

oznamovacia_povinnost_k_dani_za_ubytovanie dokončiť.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 157×
Zobrazeno 1-20 z 27