Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

30.06.2022

Trhy regionálnych produktov

Trhy regionálnych produktov 2022 na Dňoch mesta Tisovec 2.7.2022

Kvalita a tradície z regiónu Gemer-Malohont a ďalších regiónov Banskobystrického kraja. Srdečne Vás pozývame na Trh regionálnych produktov, ktorý sa uskutoční v rámci Dni mesta Tisovec, už v sobotu 2. júla so začiatkom o 9:00 hod. na námestí.

Detail

22.06.2022

požiare

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z dôvodu vývoja klimatických podmienok, výskytu pôdneho sucha a taktiež na základe skutočnosti, že sa v najbližších dňoch neočakáva zmena počasia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v B r e z n e v y h l a s u j e „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“

Detail

16.06.2022

p

Prečítané leto 2022

Milé čitateľky a čitatelia, aj toto leto sa naša obecná knižnica na Michalovej, zapojila do akcie „Prečítané leto“.

Detail

15.06.2022

Rekvalifikačné kurzy  1

Rekvalifikačný kurz

Vážení občania, nezisková organizácia MISERICORDIA n. o. oznamuje, že organizuje akreditovaný kurz Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Detail

13.06.2022

Jarný lesný beh Michalová 2022

V sobotu 11.06.2022 sa u nás na Michalovej uskutočnil VIII. ročník Jarného lesného behu Michalová 2022.

Detail

Obec Michalová

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

Symboly obce

Obec Michalová leží vo výbežku Breznianskej kotliny v doline potoka Rohozná. Obec založila banská komora v roku 1786. V jej blízkosti boli vyhĺbené bane na železnú rudu a postavená vysoká pec. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali baníctvom a hutníctvom, od druhej polovice 19. storočia najmä prácou v lesoch a na píle. Do roku 1918 patrila obec do Zvolenskej stolice.

Erb obce Michalová tvorí:

V červenom poli štítu na čiernej pôde zlatá (žltá) vysoká pec a po jej obidvoch stranách strieborné (biele) banícke kladivá so zlatými (žltými) obuchmi.

Štít: neskorogotický

Pri tvorbe erbu obce Michalová nie je možné zachovať štandardný postup a vychádzať z historickej obecnej pečate, pretože obec bola súčasťou Brezna a nemala v minulosti vlastnú obecnú pečať. Po dohode s obecným úradom bolo za východisko pre vypracovanie obecného erbu zvolené pôvodné zamestnanie obyvateľstva, teda baníctvo a hutníctvo, symbolizované baníckymi kladivami a vysokou pecou.

ErbPečaťVlajka

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

 

Dni obce Michalová

 

 

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov