Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

26.05.2022

Ambulancia praktického lekára MUDr. Mikloška 1

Ambulancia praktického lekára MUDr. Mikloška

Vážení občania, dnes 26.5.2022 ambulancia praktického lekára MUDr. Erika Mikloška neordinuje.

Detail

23.05.2022

odpis vody

Odpisovanie stavov vodomerov

Oznamujeme občanom, že od pondelka 30.05.2022 budú zamestnanci obce odpisovať stavy vodomerov. Žiadame Vás, aby ste im umožnili prístup k vodomerným šachtám. V prípade, že v uvedenom termíne nebude možné u Vás odpísať stav vodomeru, nahláste jeho skutočný stav na tel. č.: 048/6199157, 0911858681.

Detail

23.05.2022

ssd

Odstávka elektrickej energie 21.6.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom našej obce

Detail

23.05.2022

Logo štrajku

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Od 19. - 30.mája 2022 trvá štrajková pohotovosť samosprávy, ktorú obce deklarujú okrem iného i stiahnutím obecnej vlajky na pol žrde.

Detail

23.05.2022

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov na Slovensku organizuje

Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Michalová uskutoční

Detail

Obec Michalová

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

Symboly obce

Obec Michalová leží vo výbežku Breznianskej kotliny v doline potoka Rohozná. Obec založila banská komora v roku 1786. V jej blízkosti boli vyhĺbené bane na železnú rudu a postavená vysoká pec. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali baníctvom a hutníctvom, od druhej polovice 19. storočia najmä prácou v lesoch a na píle. Do roku 1918 patrila obec do Zvolenskej stolice.

Erb obce Michalová tvorí:

V červenom poli štítu na čiernej pôde zlatá (žltá) vysoká pec a po jej obidvoch stranách strieborné (biele) banícke kladivá so zlatými (žltými) obuchmi.

Štít: neskorogotický

Pri tvorbe erbu obce Michalová nie je možné zachovať štandardný postup a vychádzať z historickej obecnej pečate, pretože obec bola súčasťou Brezna a nemala v minulosti vlastnú obecnú pečať. Po dohode s obecným úradom bolo za východisko pre vypracovanie obecného erbu zvolené pôvodné zamestnanie obyvateľstva, teda baníctvo a hutníctvo, symbolizované baníckymi kladivami a vysokou pecou.

ErbPečaťVlajka

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

 

Dni obce Michalová

 

 

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov