Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

08.08.2022

Dni obce

DNI OBCE MICHALOVÁ 2022

Obec Michalová, v zastúpení starostkou obce Ing. Teréziou Tisovčíkovou pozýva všetkých občanov na Dni obce Michalová, ktoré sa uskutočnia od piatku 19.8.2022 do nedele 21.8.2022. Pre verejnosť bude pripravená výstava maľovaných obrazov, rezbárskych výrobkov, ručných prác, remeselných výrobkov.

Detail

08.08.2022

Krpáčovo 2022 plagát

Krpáčovo 2022

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno, Obec Dolná lehota Vás pozývajú na

Detail

26.07.2022

Lekáreň zatvorená 1

Lekáreň zatvorená

Vážení občania, lekáreň v P. Polhore bude od 1.8. do 12.8.2022 vrátane ZATVORENÁ.

Detail

30.06.2022

Trhy regionálnych produktov

Trhy regionálnych produktov 2022 na Dňoch mesta Tisovec 2.7.2022

Kvalita a tradície z regiónu Gemer-Malohont a ďalších regiónov Banskobystrického kraja. Srdečne Vás pozývame na Trh regionálnych produktov, ktorý sa uskutoční v rámci Dni mesta Tisovec, už v sobotu 2. júla so začiatkom o 9:00 hod. na námestí.

Detail

22.06.2022

požiare

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Z dôvodu vývoja klimatických podmienok, výskytu pôdneho sucha a taktiež na základe skutočnosti, že sa v najbližších dňoch neočakáva zmena počasia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v B r e z n e v y h l a s u j e „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“

Detail

Obec Michalová

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

Symboly obce

Obec Michalová leží vo výbežku Breznianskej kotliny v doline potoka Rohozná. Obec založila banská komora v roku 1786. V jej blízkosti boli vyhĺbené bane na železnú rudu a postavená vysoká pec. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali baníctvom a hutníctvom, od druhej polovice 19. storočia najmä prácou v lesoch a na píle. Do roku 1918 patrila obec do Zvolenskej stolice.

Erb obce Michalová tvorí:

V červenom poli štítu na čiernej pôde zlatá (žltá) vysoká pec a po jej obidvoch stranách strieborné (biele) banícke kladivá so zlatými (žltými) obuchmi.

Štít: neskorogotický

Pri tvorbe erbu obce Michalová nie je možné zachovať štandardný postup a vychádzať z historickej obecnej pečate, pretože obec bola súčasťou Brezna a nemala v minulosti vlastnú obecnú pečať. Po dohode s obecným úradom bolo za východisko pre vypracovanie obecného erbu zvolené pôvodné zamestnanie obyvateľstva, teda baníctvo a hutníctvo, symbolizované baníckymi kladivami a vysokou pecou.

ErbPečaťVlajka

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

 

Dni obce Michalová

 

 

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov