Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ- Obec Michalová , so sídlom Trosky 1, Michalová , 976 57 , IČO:00313599 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva na účely propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu súlade s čl.6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Obrazové snímky a obrazovo- zvukové záznamy z podujatia zverené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Michalová , facebookovej stránke a iných sa budú uchovávať minimálne po dobu 3 rokov.

Fotogaléria

DHZ - súťaže - 1

DHZ - súťaže 31. 12. 2012

Uvítanie jubilantov - 1

Uvítanie jubilantov 31. 12. 2012

Výročie SNP - 1

Výročie SNP 31. 12. 2012

Uvítanie detí 2/2012 - 1

Uvítanie detí 2/2012 31. 12. 2012

MDD - 1

MDD 31. 12. 2012

Ples - 1

Ples 31. 12. 2012

Deň otcov - 1

Deň otcov 31. 12. 2012

Nohejbal - 1

Nohejbal 14. 7. 2012

Deň matiek - 1

Deň matiek 20. 5. 2012

Deň zeme - 1

Deň zeme 20. 4. 2012