Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Odpisovanie stavov vodomerov  1

Odpisovanie stavov vodomerov

Od utorka 2. júna budú zamestnanci obce odpisovať stavy vodomerov. Žiadame Vás aby ste si vyčerpali vodu zo šachty a umožnili im prístup k vodomerom. celý text

Neprehliadnite | 29. 5. 2020 | Autor:
Zmena v cestovnom poriadku 1

Zmena v cestovnom poriadku

Vážení občania,
od pondelku 1.6.2020 v nadväznosti na otváranie základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen a SAD Lučenec ranné a popoludňajšie školské spoje. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
#

Krtkovanie

Čistenia kanalizácií, odtokov a diagnostika kanalizačných sietí. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:
Oznam o zákaze používania pitnej vody na iné účely  1

Oznam o zákaze používania pitnej vody na iné účely

Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, to je dlhotrvajúceho sucha a nedostatku zrážok, došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov, z ktorých obec Michalová zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou. celý text

Neprehliadnite | 21. 5. 2020 | Autor:
Zriadenie vodovodnej prípojky  1

Zriadenie vodovodnej prípojky

Vážení občania,
tu nájdete potrebné informácie a podklady ku zriadeniu vodovodnej prípojky. celý text

Neprehliadnite | 14. 5. 2020 | Autor:
Zmena cestovného poriadku 1

Zmena cestovného poriadku

Vážení občania,
prečítajte si prosím oznam o zmene cestovného poriadku prímestských liniek autobusov. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:
02

Využitie biologického odpadu

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť.

Ako využiť biologický odpad? Prečítajte si článok Ministerstva životného prostredia akým spôsobom sa dá využiť biologický odpad v záhrade. celý text

náš tip | 10. 5. 2020 | Autor:
02

Kompostovanie

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej domácnosti!

Ako správne kompostovať?
celý text

ostatné | 9. 5. 2020 | Autor:
02

AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI

Prinášame Vám článok s 10 typmi ako neplytvať potravinami, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia. celý text

náš tip | 8. 5. 2020 | Autor:
02

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované. celý text

náš tip | 7. 5. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

náš tip | 6. 5. 2020 | Autor:
odpad

ĎALŠIE FIASKO

Minulotýždňový zahanbujúci scenár so zberom plastov sa žiaľ zopakoval!!! Celá várka zozbieraných plastov, bola znehodnotená!!!

Do kontajnerov môže ísť len čistý odpad. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
komposter

Kompostéry

Žiadame občanov, ktorí si ešte neprevzali kompostéry aby si ich prišli bezodkladne vyzdvihnúť.

Môžete aj dnes do 16:00 h. Zajtra od 10:00 do 12:00 h, poobede od 15:00 do 17:00 h. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
doležité tel. č.

Dôležité telefónne čísla

Vážení občania,
v priloženom plagáte nájdete dôležité telefónne čísla pri otázkach ohľadom koronavírusu: celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor:
Enviromagazín 1/2020 1

Enviromagazín 1/2020

Dávame do pozornosti odborno-náučný časopis o životnom prostredí Ministerstva životného prostredia SR
celý text

náš tip | 24. 4. 2020 | Autor:
Výzva pre občanov 1

Výzva pre občanov

Zlyhanie ľudského faktora. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:
Aj v čase izolácie majme oči na stopkách  1

Aj v čase izolácie majme oči na stopkách

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.
Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje vo Vašom blízkom okolí.
celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:
#

Vyhásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:
Zápis do 1. ročníka ZŠ 1

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vážení občania,

riaditeľka Spojenej školy Pohronskej Polhory oznamuje, že zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2020/2021 sa bude realizovať elektronicky od 15.apríla 2020 (streda) do 30. apríla (štvrtok) vrátane.
celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
Hľadajú sa dobrovoľníci 1

Hľadajú sa dobrovoľníci

Vážení spoluobčania,
mesto Brezno súrne hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní v súčasnej krízovej situácii spôsobenej koronavírusom pomôcť s prácou v karanténnom centre. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
Povedzme stop podvodníkom

Povedzme stop podvodníkom

Prečítajte si prosím odporúčania, ako sa chrániť pred podvodníkmi. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:
Vypaľovanie trávy

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí

Vážení občania!

Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Oznam o doručovaní daňových rozhodnutí 1

Oznam o doručovaní daňových rozhodnutí

Vážení občania, od pondelka 30.3. budeme doručovať daňové rozhodnutia. V súvislosti s možným šírením koronavírusu nebudete doručenku na daňové rozhodnutia podpisovať, ale ju musíte osobne prevziať. Pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu odporúčame uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa bezhotovostným prevodom na bankový účet. V hotovosti môžete dane zaplatiť v pokladni obecného úradu každú stredu od 10:00 do 12:00 h, 15:00 do 17:00 h. Dodržujte vyhlásené hygienické odporúčania. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:
Zmena otváracích hodín na pošte  1

Zmena otváracích hodín na pošte

Oznamujeme Vám zmenu otváracích hodín pre verejnosť od 24.3.2020 do odvolania z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Pošta bude otvorená nasledovne: celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

Distribúcia rúšok

Rúška sme rozdali všetkým seniorom a dospelým, takže pokračujeme s distribúciou rúšok pre deti. Skontrolujte si prosím poštové schránky, ak ste rúško nenašli kontaktujte prosím zamestnancov obecného úradu na telefónnom čísle 048/6199157, 0911618080 alebo e-mailom oumichalova@michalova.sk . celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
Predaj Legendárnych búcht zo Zbojskej  1

Predaj Legendárnych búcht zo Zbojskej

Dnes budu v našej obci predávať z pojazdného auta Legendárne buchty zo Zbojskej, od 10 h do 12 h.

celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

Oznam k organizovaniu pohrebov

Obec Michalová v súvislosti s možným šírením koronavírusu prosí smútiacich, aby dodržiavali hygienické opatrenia:
1. V dome smútku môžu zostať len najbližší príbuzní
2. Noste rúško
3. Minimálny odstup medzi sebou 1,5 m
4. Zákaz priameho kontaktu s inou osobou (podávanie rúk, objatie...)
5. Akt vzdania úprimnej sústrasti urobte úklonom
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

OBEC ZABEZPEČUJE RÚŠKA PRE SVOJICH OBČANOV

Obec Michalová zabezpečila pre občanov šitie rúšok v spolupráci s chránenou dielňou ADDY Slovakia. Od zajtra ich budeme postupne distribuovať. S ich distribúciou začneme pre obyvateľov nad 70 rokov.
Občania, ktorí sú zo zdravotných dôvodov rizikoví nás môžu kontaktovať na telefónnom čísle 048/6199157, 0911618080 alebo e-mailom oumichalova@michalova.sk. Rúška im budú doručené prednostne.

Ing. Terézia Tisovčíková
Starostka obce celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
POMOC OBČANOM PRI NÁKUPE ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN  1

POMOC OBČANOM PRI NÁKUPE ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN

Oznamujeme seniorom a občanom, ktorí sa nachádzajú v karanténe a nemá im kto zabezpečiť nákup základných potravín a hygienických potrieb, aby kontaktovali zamestnancov obecného úradu Michalová na telefónnom čísle: 048/6199157, 0911618080 alebo e-mailom oumichalova@michalova.sk.
Spôsob a donášku nákupu dohodneme po telefonickej alebo e-mailovej komunikácii.

Ing. Terézia Tisovčíková
Starostka obce
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia

Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok.

Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.

S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná