Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor videa : Mgr. Martina Muchová 

Novinky

06.12.2019

Kontrola komínov a vykurovacích telies

Vážení občania V zmysle zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, budú členovia DHZO vykonávať kontrolu komínov a vykurovacích telies.

Detail VŠETKY AKTUALITY

06.12.2019

Kompostéry

Obec Michalová odovzdáva záhradné kompostéry

Detail VŠETKY AKTUALITY

04.12.2019

Adventný čas v Michalovej

Vážení občania Obec Michalová v zastúpení starostkou obce, komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, a MO MS srdečne pozývajú všetkých občanov podujatia strávené v období adventu, ktoré budú pri Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa Uhorského v termínoch : 30.11.2019 o 17.00 hod 07.12.2019 o 17.00 hod 14.12.2019 o 17.00 hod 21.12.2019 o 17.00 hod

Detail VŠETKY AKTUALITY

29.11.2019 - 15.12.2019

Verená vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Detail Úradná tabuľa