Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor videa : Mgr. Martina Muchová 

Novinky

26.03.2020

Oznam o doručovaní daňových rozhodnutí

Vážení občania, od pondelka 30.3. budeme doručovať daňové rozhodnutia. V súvislosti s možným šírením koronavírusu nebudete doručenku na daňové rozhodnutia podpisovať, ale ju musíte osobne prevziať. Pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu odporúčame uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa bezhotovostným prevodom na bankový účet. V hotovosti môžete dane zaplatiť v pokladni obecného úradu každú stredu od 10:00 do 12:00 h, 15:00 do 17:00 h. Dodržujte vyhlásené hygienické odporúčania.

Detail Oznamy

24.03.2020

Zmena otváracích hodín na pošte

Oznamujeme Vám zmenu otváracích hodín pre verejnosť od 24.3.2020 do odvolania z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Pošta bude otvorená nasledovne:

Detail Oznamy

24.03.2020

Distribúcia rúšok

Rúška sme rozdali všetkým seniorom a dospelým, takže pokračujeme s distribúciou rúšok pre deti. Skontrolujte si prosím poštové schránky, ak ste rúško nenašli kontaktujte prosím zamestnancov obecného úradu na telefónnom čísle 048/6199157, 0911618080 alebo e-mailom oumichalova@michalova.sk .

Detail Oznamy

24.03.2020

Predaj Legendárnych búcht zo Zbojskej

Dnes budu v našej obci predávať z pojazdného auta Legendárne buchty zo Zbojskej, od 10 h do 12 h.

Detail Oznamy

20.03.2020

Oznam k organizovaniu pohrebov

Obec Michalová v súvislosti s možným šírením koronavírusu prosí smútiacich, aby dodržiavali hygienické opatrenia: 1. V dome smútku môžu zostať len najbližší príbuzní 2. Noste rúško 3. Minimálny odstup medzi sebou 1,5 m 4. Zákaz priameho kontaktu s inou osobou (podávanie rúk, objatie...) 5. Akt vzdania úprimnej sústrasti urobte úklonom

Detail Oznamy