Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky

15.02.2019

NsP Brezno oznamuje

POZOR !!! s účinnosťou od 15.02.2019 sú návštevy na oddeleniach NsP Brezno až do odvolania ZAKÁZANÉ. K uvedenému zákazu došlo na základe zvýšeného výskytu ochorení chrípky v regióne Brezno.

Detail VŠETKY AKTUALITY

13.02.2019

Stolnotenisový turnaj predtsviteľov obcí a miest z okresov BBa BR

Obec Nemecká pozýva všetkých priaznivcov stolného tenisu na stolnotenisový turnaj v Nemeckej.

Detail VŠETKY AKTUALITY

12.02.2019

Voľby prezidenta SR

16.03.2019

Detail VŠETKY AKTUALITY

09.02.2019

9 dôvodov, prečo je pre deti prospešné chodiť do knižnice už v predškolskom veku

Marcela Kozejová Palkechova Autor článku

Detail Aktualitky

08.02.2019

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vážení občania Oznamujeme Vám, že obnovovať a uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta nachádzajúce sa na miestnom cintoríne v Michalovej a vyberať poplatok za užívanie hrobového miesta budeme na Obecnom úrade v Michalovej v priebehu mesiaca apríl 2019.

Detail VŠETKY AKTUALITY