Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB    
                                          28. 9 -  4.10. 2020                                                 

Deň

Liturgická oslava

           

Hodina

Bohoslužby

 

 

Pondelok

 

 

    

     7.30

  

 

za duše v očistci

 

Utorok

 

sv. Archanjeli Michal, Gabriel

a Rafael

sviatok

 

   18.00

 

+ Margita

 

Streda

 

sv. Hieronym, kňaz a cirkevný učiteľ

    

    7.30

 

zdravie, Božia pomoc a ochrana pre detí a vnúčatá

 

Štvrtok

 

sv. Terézia z Lisieux, panna a cirkevná učiteľka

 

  18.00

OKTÓBER - mesiac posvätného ruženca a misií

+ Peter Jana Ján Kristína Ábel  Jaroslav

 

Piatok

 

PRVÝ PIATOK

sv. anjeli strážcovia

Dopoludnia

sv. spoveď chorých

 

 

  18.00

DETSKÁ SV. OMŠA

 

+ Jarolím a Marta Peniaková a dcéra Marta

 

Sobota

 

PRVÁ SOBOTA

 

  17.00

 

+ Klement a Mária Pančíková a detí

 

Nedeľa

27. NEDEĽA

CEZ ROK

 

    8.00

 

  10.30

+ Marián Michal Ján

a rodičia

za veriacich

KOSTOL UPRATUJE RUŽA č. 5, pani MÁRIE RIDZOŇOVEJ.

V MARIÁNSKOM MESIACI OKTÓBER PRI SPOLOČNEJ MODLITBE POSV. RUŽENCA ZA OBVYKLÝCH PODMIENOK ZÍSKAME ÚPLNÉ ODPUSTKY.

RODIČIA, PRIHLÁSTE OSOBNE KŇAZOVI SVOJE DETI, ŽIAKOV 3 ROČNÍKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE, KTORĚ BUDE V ROKU 2021.

ZBIERKA NA POMOC RODINE GAÁLOVEJ 1250 – Eur.