Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                           

                                                            FARNOSŤ  MICHALOVÁ

                             

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB  25.októbra – 31.októbra 2021 

 

Deň

 

Liturgická oslava

            

 

Hodina

 

Bohoslužby na úmysel:

 

 

Pondelok   25.10.

 

16.25

    17.00

Októbrová pobožnosť

krstní rodičia Jozef a Štefánia, František a Božena

 

Utorok

26.10.

 

16.25

17.00

 

Októbrová pobožnosť

+ Mons. Eduard Kojnok, rožňavský biskup, /10.výročie /

    Streda

27.10.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Rožňave

10 rokov od smrti Mons,. Eduarda Kojnoka Rožňavského biskupa

     7.00

     7.30

Októbrová pobožnosť

+Vlasta, Ján , Štefan a Ján

 

 

 

 

   Štvrtok

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

16.25

   17.00

Októbrová pobožnosť

 + Cyril Kubaliak,

 

Piatok

29.10.

 

 

16.25

    17.00

Októbrová pobožnosť

+Peter, Ján, Mária Korajdoví

 

    Sobota

30.10.

Panny Márie v sobotu

7.00

7.30

Októbrová pobožnosť

+ Dušan Ridzoň /1.výročie smrti/

 

Nedeľa

31.10.

   

         31. nedeľa

v cezročnom období

 

 

7.25

8.00

     OTP

      10.00

Zaočkovaní

 

Októbrová pobožnosť

+Gabriel Kokavec

 

Za farníkov

 

 

KOSTOL UPRATUJE RUŽA č. 4 pani Márie Ridzoňovej. Zo soboty na nedeľu sa mení čas hodiny sa vracajú o 1 hodinu späť./o 3.00 na 2.00 h/  Kancelária pred každou večernou sv. omšou od 15.00 hod. Svätá spoveď k dušičkám a prvému piatku - pred svätým ružencom od 15.45 do 16.20 hod. a po večernej sv. omši. Sv. Ruženec prednášajú: Utorok spoločenstvo modlitby matiek, štvrtok deti základnej školy Piatok: otcovia a manželia,  Sobota ráno o 7.00 hod. ženy a matky.