Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad

 

Úradné hodiny
 

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 13.00

 

Ing. Terézia Tisovčíková


Vo funkcii starostky obce od roku 2010

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

 

Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad – Starosta

Trosky 1, Michalová

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny – člen

Telefón: 048/6189911
Mobilný telefón: 0903561808

E-mail: tisovcikova@gmail.com
E-mail: oumichalova@michalova.sk
E-mail: starostka@michalova.sk

 

Herichová Jana – Prednostka Obecného úradu

 • Evidencia obyvateľov
 • Overovanie podpisov a listín
 • Účtovníctvo, výkazníctvo, majetok obce
 • Voľby a referendum
 • Územné a stavebné konanie 

 

Telefónne číslo: 048/61 99 157, 0904 216 450
Email:  jana.herichova@michalova.sk

 

Ing. Tisovčíková Anna – Referát školstva a sociálnych vecí

 • Pokladňa
 • Personalistika a mzdy
 • Civilná ochrana

 

Telefónne číslo: 048/61 99 157, 0911 858 681
Email: anna.tisovcikova@michalova.sk

 

Klimentová Anna – Referát služieb

 • vodné hospodárstvo, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, verejná zeleň, pohrebníctvo, doprava, komunálny odpad, údržba budov, miestny rozhlas, verejné priestranstvá
 • dane a poplatky
 • kultúra 

 

Telefónne číslo: 048/61 99 157, 0911 858 681
Email: anna.klimentova@michalova.sk

 

Mgr. Viera Hľadajová

 • zodpovedná za Obecnú knižnicu Michalová
 • správa webovej stránky
 • archív OcÚ
 • sociálne služby
 • podateľňa

Telefóne číslo : 0907 599 902

Email:viera.hladajova@michalova.skoumichalova@michalova.sk,

 

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov