Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 8.00 – 13.00  

 

Ing. Terézia Tisovčíková

Vo funkcii starostky obce od roku 2010

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad – Starostka

Trosky 1, Michalová

Komisia sociálnych vecí a rodiny – člen

Telefón: 048/6189911
Mobilný telefón: 0903561808

E-mail: tisovcikova@gmail.com
E-mail: oumichalova@michalova.sk
E-mail: starostka@michalova.sk

 

Jana Herichová
Prednostka Obecného úradu
 
 • Evidencia obyvateľov
 • Overovanie podpisov a listín
 • Účtovníctvo, výkazníctvo, majetok obce
 • Voľby a referendum
 • Územné a stavebné konanie 
Telefónne číslo:
048/61 99 157, 0904 216 450
Email: jana.herichova@michalova.sk

 

Ing. Anna Tisovčíková
Referát školstva a sociálnych vecí
 
 • pokladňa
 • personalistika a mzdy
 • civilná ochrana
Telefónne číslo:
048/61 99 157, 0911 858 681
Email: anna.tisovcikova@michalova.sk

 

Anna Klimentová
Referát služieb
 
 • vodné hospodárstvo, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, verejná zeleň, pohrebníctvo, doprava, komunálny odpad, údržba budov, miestny rozhlas, verejné priestranstvá
 • dane a poplatky
 • kultúra 

Telefónne číslo:
048/61 99 157, 0911 858 681
Email: anna.klimentova@michalova.sk

 

Mgr. Martina Kupcová
Administratívna pracovníčka
 
 • spravovanie a údržba webovej stránky
 • administratíva
 • knižnica
Telefónne číslo:
0911 618 080
Email: martina.kupcova@michalova.sk

 

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov