Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 Doležité informácie pre verejnosť:

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR:

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

  • až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy;
  • zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie;
  • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota);
  • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade;
  • uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach;
  • vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest;
  • vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim;

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.

Pomoc sebe a druhým

 

Dodržujte každodenné bezpečnostné opatrenia

Koronavírus a nakladanie s dopadom

Aktuality z BBSK 02/2020

Odpovede na najčastejšie otázky

Otázky, na ktoré neviem odpovedať

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Pomoc sebe a druhým

Čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní keď ste doma

Telefonické linky a e-maily pre verejnosť v súvislosti s COVID-19 tu


Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy
na stránke Korona vírus na Slovensku a
Úrad verejného zdravotníctva SR:

Opatrenie OLP/3012/2020

Opatrenia OLP/3010/2020

Usmernenie hlavného hygieniky SR OE/791/86973/2020

Opatrenia OLP/2777/2020

Stanovisko UVZ k prenosu vírusu pitnou vodou

Opatrenia OLP/2775/2020 - vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

Opatrenia OLP/2733/2020 - vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu

Opatrenia OLP 2732/2020 - vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti

Národné centrum zdravotníckych informácií:

Koronavírus

Vláda SR:

Uznesenie vlády - návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu č. 207

Uznesenie vlády - rozšírenie núdového stavu

Uznesenie vlády - núdovy stav v zdravotníctve

Uznesenie vlády

Ministerstvo vnútra SR:

Koronavírus

Usmernenie pre obce

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

Tlačové správy

Ministerstvo zdravotníctva SR:

Tlačové správy

Socialna poisťovňa:

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Oznámenie pre poskytovaní finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou

Úrad ochrany osobných údajov:

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov


Obecný úrad Michalová:

OZNAM: Obecný úrad je pre osobný kontakt s občanmi zatovrený

Obec Michalová v súvislosti s možným šírením koronavírusu oznamuje občanom úpravu pracovného režimu Obecného úradu Michalová. S platnosťou od 10.3.2020 do odvolania bude obecný úrad pre osobný kontakt s občanmi zatvorený. Prosíme občanov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali e-mailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj na našej webovej stránke, kde budeme informácie aktualizovať.

rozostup

#ruskoniejehanba

 

#rukarukumyje