Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

 

Vážení občania, prinášame Vám nádherne spracovaný dokument zo série "Za dedinou" o našej obci . 

Novinky

03.04.2020

Povedzme stopm podvodníkom

Prečítajte si prosím odporúčania, ako sa chrániť pred podvodníkmi.

Detail Oznamy

02.04.2020

Odpisovanie stavov elektromerov

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 2.4 do 4.4. sa budú v našej obci v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou odpisovať stavy elektromerov.

Detail Oznamy

01.04.2020

Zmena premávania prímestských autobusových liniek

Od 2.4.2020 bude v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie pre územie SR zavedený režim premávania "COVID-19" na všetkých prímestských autobusových linkách v Banskobystrickom kraji.

Detail Oznamy

31.03.2020

Oznam o fungovaní nemocničných ambulancií od 6. apríla 2020

NsP Brezno, n. o. oznamuje svojím pacientom, že vzhľadom na vážny, ale nekritický vývoj pandemickej situácie spojenej s koronavírsom s účinnosťou od pondelka 6.4.2020 znovu dáva do obmedzenej prevádzky niektoré svoje ambulancie, ktorých činnosť bola dočasne pozastavená.

Detail Oznamy

30.03.2020

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí

Vážení občania! Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Detail Oznamy