Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ - Obec Michalová, so sídlom Trosky 1, Michalová, 976 57, IČO:00313599 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva na účely propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu súlade s čl.6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Michalová, facebookovej stránke a iných sa budú uchovávať minimálne po dobu 3 rokov.

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Mikuláš 2019 9. 12. 2019

#

ZVON MIERU 11. 11. 2019

#

Jubilanti 2019 8. 11. 2019

#

Oslavy SNP 2019 29. 8. 2019

#

Deň rodiny 2019 3. 6. 2019

#

Uvítanie detí 2019 30. 4. 2019

#

Zimný prechod 30. 1. 2019

prvá prechádzajúci
z 2
posledná