Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Tlačivá

Stavebný úrad

Ohlásenie vodovodnej prípojky

Drobná stavba šachta.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 86,13 kB

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
tlacivo__kolaudacne_konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81 kB

Ohlásenie stavebných úprav podľa §57 Zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Ohlásenie stavebných úprav podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku
Ziadost_ohlasenie_stavebnych_uprav_§57_zak.c.-5_1976.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,43 kB

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,52 kB

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,29 kB

Nájomná zmluva na hrobové miesto

hrobove_miesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,25 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,9 kB

Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb.

ohlasenie_jednoduchej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,85 kB

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb.

ohlasovacia-povinnost-drobna-stavba.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 95,33 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_odstranenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,43 kB

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ziadost_o_povol_zmeny_stav_pred_dokon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,88 kB

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,64 kB

Všeobecné tlačivá

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie_k_ziadosti___elektronicka_pokladnica-2.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 77,87 kB

Plná moc

plna_moc-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Dane a poplatky

Oznámenie k užívaniu verejného priestranstva

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
oznámenie k užívaniu verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,82 kB

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie KO a DSO

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a DSO
žiadosť o zníženie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,19 kB

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO a DSO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok...
žiadosť o vrátenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,01 kB

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku za rok...
žiadosť preplatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,07 kB

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad a DSO

Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO
komunalny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,16 kB

Ohlásenie ku komunálnemu odpadu

Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a DSO
poplatkova povinnosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,74 kB
Zobrazené 1-20 z 34