Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Michalová leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m.

Pahorkatinný povrch chotára prechádza severným smerom cez vrchovinu do hornatiny. Tvoria ho horniny kryštalinika – ruly, žuly, amfibolity, sopečné horniny a flyšové ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy. Prevažná časť chotára je zalesnená ihličnatým a zmiešaným lesom. 

 

Novinky

28.04.2017

Mašanský šikovníček 5-6.2017

Dvojmesačník

Detail Aktualitky

29.04.2017

Šalkovská desiatka

Pozvánka na športové podujatie

Detail Kalendár akcií

29.04.2017

Aprílová turistika pre deti a rodičov - Z dôvodu nepriazni počasia sa prekladá . Dátum oznámime dodatočne.

Obec Michalová v spolupráci s klubom Karavella oznamuje všetkým priaznivcom turistiky .....

Detail Kalendár akcií

28.04.2017

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu

Obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 29/2017 zo dňa 29.3.2017 vyhlásilo majetok obce parcely KN-C č. 1535 o výmere 2581 m2 záhrady za prebytočný.

Detail Aktuality

28.04.2017 - 14.05.2017

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu

Detail Úradná tabuľa