Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako vybaviť

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Tlačivá potrebné k vybaveniu záležitostí hrobových miest, úprava hrobových miest a podobne.

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov a listín
Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Osvedčovanie podpisov
K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,50 EUR. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.

Osvedčovanie listiny
K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu. Pri osvedčovaní listín je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom.
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50 EUR. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.