Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhlásenie volieb prezidenta 2019

Informácie pre voliča

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR

Volebné okrsky

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019

Výsledky volieb prezidneta SR 2019 - I.kolo konané dňa 16.03.2019

Obec Michalová

Výsledky volieb prezidenta SR, konaných 30.03.2019

 

Počet volebných okrskov                                                                              2

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                           1098

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                         376

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                        376

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov            370

 

            Účasť vo voľbách                                                                  33,7 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 

                                                          

  1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                                164
  2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDR., PhD.                                        206