Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Demografia

K 31.12.2020 má obec Michalová 1311 obyvateľov,  z toho 639 mužov a 672 žien

V priebehu roka 2020 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 15 obyvateľov

Odhlásilo sa 28 obyvateľov

Narodilo sa 11 detí :          6 chlapcov a 5 dievčat

Umrelo 17 obyvateľov:     8 mužov     a 9 žien

Sobášov bolo  6

 

K 31.12.2019 má obec Michalová 1330 obyvateľov,  z toho 641 mužov a 689 žien

V priebehu roka 2019 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 20 obyvateľov

Odhlásilo sa 23 obyvateľov

Narodilo sa 16 detí :          8 chlapcov a 8 dievčat

Umrelo 15 obyvateľov:     6 mužov     a 9 žien

Sobášov bolo  10

K 31.12.2018 má obec Michalová 1332 obyvateľov,  z toho 647 mužov a 685 žien

V priebehu roka 2018 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 25 obyvateľov

Odhlásilo sa 25 obyvateľov

Narodilo sa 18 detí :          12 chlapcov a 6 dievčat

Umrelo 16 obyvateľov:     8 mužov    a 8  žien

Sobášov bolo  12

K 31.12.2017 má obec Michalová 1330 obyvateľov,  z toho 642 mužov a 688 žien

V priebehu roka 2017 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 45 obyvateľov

Odhlásilo sa 36 obyvateľov

Narodilo sa 16 detí :          9 chlapcov a 7 dievčat

Umrelo 18 obyvateľov:     3 muži     a 15 žien

Sobášov bolo  12

 

K 31.12.2016 má obec Michalová 1323 obyvateľov,  z toho 633 mužov a 690 žien

V priebehu roka 2016 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 27 obyvateľov

Odhlásilo sa 31 obyvateľov

Narodilo sa 10 detí :          6 chlapcov a 4 dievčatá,

Umrelo 13 obyvateľov:     8 mužov     a 5 žien

Sobášov bolo  11

K 1.1.2016 má obec Michalová 1329 obyvateľov, z toho 635 mužov a 694 žien
V priebehu roka sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 16 obyvateľov
Odhlásilo sa 24 obyvateľov
Narodilo sa 5 detí - 2 chlapci a 3 dievčatá,
Umrelo 14 obyvateľov: – 8 mužov a 6 žien
Sobášov bolo 12

K 1.1.2015 má obec Michalová 1346 obyvateľovz toho 646 mužov a 700 žien
V roku 2014 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 10 obyvateľov
Odhlásilo sa 12 obyvateľov
Narodilo sa 13 detí - 7 chlapcov a 6 dievčat
Umrelo 17 občanov - 7 mužov a 10 žien
Sobášov bolo 7

K 1.1.2014 má obec Michalová 1352 obyvateľov, z toho 658 mužov a 694 žien
V roku 2013 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 18 obyvateľov
Odhlásilo sa 24 obyvateľov.
Narodilo sa 19 detí - 8 chlapcov a 11 dievčat,
Umrelo 16 občanov – 5 mužov a 11 žien
Sobášov v obci bolo 10

K 1.1.2013 má obec Michalová 1355 obyvateľov, z toho 644 mužov a 711 žien
V roku 2012 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 34 obyvateľov
Odhlásilo sa 25 obyvateľov.
Narodilo sa 20 detí - 15 chlapcov a 5 dievčat,
Umrelo 26 občanov – 12 mužov a 14 žien
Sobášov v obci bolo 5

pre porovnanie
K 1.1.2012 má obec Michalová 1357 obyvateľov, z toho 638 mužov a 719 žien
V roku 2011 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 24 obyvateľov
Odhlásilo sa 16 obyvateľov.
Narodilo sa 18 detí - 9 chlapcov a 9 dievčat,
Umrelo 17 občanov – 8 mužov a 9 žien
Sobášov v obci bolo 6

pre porovnanie

K 1.1.2011 mala obec Michlaová 1348 obyvateľov, z toho 636 mužov a 712 žien
Mládeži do 18 rokov : 284 z toho: 142 chlapcov a 142 dievčat
V roku 2010 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 18 obyvateľov
Odhlásilo sa 16 obyvateľov.
Narodilo sa 12 detí - 4 chlapci a 8 dievčat,
Umrelo 30 občanov – 19 mužov a 11 žien
Sobášov v obci bolo 16 z toho: v našom chráme 5

pre porovnanie

K 1.1.2010 mala obec Michalová 1364 obyvateľov z toho 651 mužov a 713 žien
Mládeži do 18 rokov je: 276 z toho: 140 chlapcov a 136 dievčat
V roku 2009 sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 16 obyvateľov
Odhlásilo sa 18 obyvateľov
Narodilo sa 10 detí - 5 chlapcov a 5 dievčat,
Umrelo 21 občanov – 10 mužov a 11 žien
Sobášov v obci bolo 9

pre porovnanie

K 1.1.2009 mala – obec Michalová 1377 obyvateľov
z toho: 658 mužov a 719 žien
mládeži do 18 rokov je 285
z toho: 145 chlapcov a 140 dievčat

V roku 2008 sa k trvalému pobytu prihlásilo 19 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo 6 občanov
bolo 7 sobášov (jeden v zahraničí-Írsko)
narodilo sa 11 detí: 7 chlapcov a 4 dievčatá
umrelo 14 ľudí: 7 mužov a 7 žien.

pre porovnanie

K 1.1.2008 mala – obec Michalová 1367 obyvateľov
z toho: 650 mužov a 717 žien
mládeži do 18 rokov je 300
z toho: 145 chlapcov a 155 dievčat

V roku 2007 sa k trvalému pobytu prihlásilo 23 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo 34 občanov
bolo 10 sobášov (jeden v zahraničí-ČR)
narodilo sa 11 detí: 5 chlapcov a 6 dievčat
umrelo 11 ľudí: 4 muži a 7 žien.

pre porovnanie

K 1.1.2007 mala – obec Michalová 1378 obyvateľov
z toho 653 mužov a 725 žien
mládeži do 18 rokov je 296
z toho 145 chlapcov a 151 dievčat

V roku 2006 sa k trvalému pobytu prihlásilo 23 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo 20 občanov
bolo 10 sobášov
narodilo sa 12 detí, z toho 8 chlapcov a 4 dievčatá
umrelo 14 ľudí, z toho 9 mužov a 5 žien.