Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samospráv obcí 

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

  OZNÁMENIE o počte obyvateľov

ku dňu vyhlásenia volieb 8.6.2022 konaných dňa 29.10.2022 v obci Michalová je 1291.


OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné  zastupiteľstvo v Michalovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 27/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Michalovej bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý je zhodný s územím obce, sa volí 9 poslancov.


OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné  zastupiteľstvo v Michalovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 27/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo, pre voľby starostov obce jeden jednomandátový volebný obvod.

Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce.


OBEC Michalová – Obecný úrad, Trosky č. 1,   976 57  Michalová

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určuje

pre voľby konané dňa 29. októbra 2022 v obci Michalová volebné okrsky a volebné miestnosti:

Volebný okrsok č. 1:     

 • ulice Trosky, Hrable, Horný rad, Dolný rad
 • Volebná miestnosť: rokovacia miestnosť Obecného úradu  Michalová                   

Volebný okrsok č. 2:     

 • ulice Hrádza, Potočná, Ulička
 • Volebná miestnosť: kancelária prvého kontaktu Obecného úradu Michalová

  OZNÁMENIE

o spôsobe, mieste a termíne podávania kandidátnych listín na starostu obce Michalová a poslancov obecného zastupiteľstva obce Michalová

Posledný termín podania kandidátnych listín je utorok 30.08.2022 do 24:00 h.

V tento deň po 15:30 h je preberanie kandidátnych listín zabezpečené po telefonickom dohovore na čísle 0904 261 450.


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Informácie pre voliča
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických stránZa zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Martina Kupcová, oumichalova@michalova.sk, 0904 261 450. 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: oumichalova@michalova.sk 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Michalová (38.79 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Michalová (40.52 kB)


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Deň ich konania sobota 29. októbra 2022, voľby sa konajú v čase od 07:00 h do 20:00 h.

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie

Obec Michalová oznamuje telefonický kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie na prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie:

Mgr. Martina Kupcová, tel. č. 0904 216 450

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v mieste svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu najneskôr do piatku 28. októbra do 12:00 hodiny.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje údaje v rozsahu:
a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresu trvalého bydliska,

d) adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálny spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.  Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.


Výsledky volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  (285.95 kB)

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:183
TÝŽDEŇ:1566
CELKOM:1366109

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotografia

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 10 °C
slabý dážď, severný vánok
vietorS, 1.48m/s
tlak1014hPa
vlhkosť77%
zrážky6.62mm

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: