Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ - Obec Michalová, so sídlom Trosky 1, Michalová, 976 57, IČO:00313599 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva na účely propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu súlade s čl.6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Michalová, facebookovej stránke a iných sa budú uchovávať minimálne po dobu 3 rokov.

Fotogaléria

Úcta k starším - 1

Úcta k starším 31. 12. 2013

Uvítanie detí 2013 - 1

Uvítanie detí 2013 31. 12. 2013

Betlehemské svetlo - 0

Betlehemské svetlo 24. 12. 2013

Zvon mieru - 1

Zvon mieru 11. 11. 2013

Naša obec - 1

Naša obec 5. 9. 2013

Jarný lesný beh - 1

Jarný lesný beh 8. 6. 2013

MDD 2013 - 1

MDD 2013 1. 6. 2013

Deň ZEME v obci - 1

Deň ZEME v obci 19. 4. 2013

Ples 2013 - 1

Ples 2013 25. 1. 2013

Mikuláš 2013 - 1

Mikuláš 2013 28. 6. 2011