Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zákaz parkovania na chodníkoch

Typ: ostatné
Zákaz parkovania na chodníkoch 1Vážení občania, opätovne Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie ZÁKAZU PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH

Zákaz parkovania na chodníkoch

Zákon 8/2009 Z.z.
z 3. decembra 2008
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Na základe zákona č. 8/2009 Z.z. z 3 decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzývame občanov aby neparkovali na chodníku. Podľa § 25, písmeno q) vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 odstavec 2 ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Takýmto parkovaním je porušovaný zákon, obmedzený pohyb chodcov hlavne mamičkám s kočíkmi, zdravotne ťažko postihnutým a starším občanov a taktiež v zimnom období je obmedzovaná práca cestárov pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

Policajný zbor začína vykonávať kontroly dodržiavania tohto zákona. V prípade jeho porušenia môže byť účastníkovi uložená pokuta vo výške od 30 – 50 Eur.


Vytvorené: 3. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2020 14:14
Autor: