Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

VZN

2024

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN 1_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,04 kB

2023

VZN č. 8/2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová, spôsob jej určenia a platenia

08 VZN na rok 2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou MIchalová, spôsob jej určenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,19 kB

2023

VZN č. 9/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Michalová

09 VZN na rok 2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Michalová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,1 kB

2023

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

07 VZN na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 698,58 kB

2023

VZN č. 6/2023, ktorým sa vydáva Cenník poplatkov vyberaných na území obce Michalová

06 VZN na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,57 kB

2023

VZN 5/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová č. 052023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 582,33 kB

2023

VZN 4/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene

VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene 042023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,95 kB

2023

VZN 3/2023 o určení pravidiel prevádzkového času

VZN o určení pravidiel prevádzkového času 032023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 803,16 kB

2023

VZN 2/2023 o udržiavaní čistoty v obci

VZN o udržiavaní čistoty v obci 022023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 769,76 kB

2023

VZN 1/2023 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb

VZN o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb 1_2023 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,76 kB

2022

VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 2-2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,56 kB

2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia

VZN č. 1-2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,67 kB

2022

VZN 3/2021 MŠ

VZN 32021 MŠ.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 167 kB

2021

2021

Cenník č. 1/2021 poplatkov vyberaných na území obce Michalová

Cenník č. 1 2021 poplatkov vyberaných na území obce Michalová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,7 kB

2021

VZN 2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová.

VZN-spádová MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,17 kB

2021

2021

2021

2021

2021

2019

2019

2019

Dodatok č.2 k cenníku k Cenníku č. 1 /2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová

Dodatok č. 2 k Cenníku 12012 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,63 kB

2018

VZN_9_2011

VZN_9_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,17 kB

2018

VZN_8_2011

VZN_8_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,4 kB

2018

VZN_7_2011

VZN_7_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141 kB

2018

VZN_6_2011

VZN_6_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155 kB

2018

VZN_3_2012

VZN_3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,44 kB

2018

VZN_3_2011

VZN_3_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,66 kB

2018

VZN_2_2012

VZN_2_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,28 kB

2018

VZN_2_2011

VZN_2_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,18 kB

2018

VZN_02_2010

VZN_02_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,29 kB

2018

VZN_01_2010 (1)

VZN_01_2010 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,49 kB

2018

VZN pes 2015

VZN pes 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,57 kB

2018

VZN o odpadoch 112015

VZN o odpadoch 112015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,07 kB

2018

VZN o odpadoch 112015 (1)

VZN o odpadoch 112015 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,07 kB

2018

VZN o miestnych daniach a poplatku 112015-2

VZN o miestnych daniach a poplatku 112015-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,86 kB

2018

VZN č. 2_ 2017 o určení všky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ

VZN č. 2_ 2017 o určení všky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,82 kB

2018

VZN 5 umiestťnovanie plagátov

VZN 5 umiestťnovanie plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,46 kB

2018

VZN - náhradné zásobovanie vodou 2013

VZN - náhradné zásobovanie vodou 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,6 kB

2018

vzn-mŠ dotacie 2017 -schválené

vzn-mŠ dotacie 2017 -schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,04 kB

2018

VZN-MŠ dotacie 2016 -schválené

VZN-MŠ dotacie 2016 -schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,99 kB

2018

VZN-MŠ dotacie 2016 -schválené (1)

VZN-MŠ dotacie 2016 -schválené (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,99 kB

2018

VZN-MŠ dotacie 2015 -schválené-1

VZN-MŠ dotacie 2015 -schválené-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,23 kB

2018

VZN_13_2004

VZN_13_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,16 kB

2018

VZN_5_2012

VZN_5_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,76 kB

2018

VZN_5_2011

VZN_5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,55 kB

2018

VZN_4_2012_novela_odpad

VZN_4_2012_novela_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,54 kB

2018

VZN_4_2011

VZN_4_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,49 kB

2018

VZN_03_2010

VZN_03_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,37 kB

2018

VZN_1_2012

VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,02 kB

2018

VZN_1_2011

VZN_1_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,68 kB

2018

VZN_001-MŠ dotacie 2014

VZN_001-MŠ dotacie 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,96 kB

2018

VZN o miestnych daniach a poplatku 2014

VZN o miestnych daniach a poplatku 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,42 kB

2018

VZN o miestnych daniach a poplatku 2014 (1)

VZN o miestnych daniach a poplatku 2014 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,42 kB

2018

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch 2013-1

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch 2013-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,67 kB

2018

2013_VZN_02

2013_VZN_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,02 kB

2018

2/2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová

VZN č. 2_ 2017 o určení všky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,82 kB

2017

2016

2016

1/2010 VZN OBCE Michalová O VEREJNOM PORIADKU

VZN_01_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,49 kB

2016

2/2010 VZN o prevádzke futbalového ihriska v obci Michalová

VZN_02_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,29 kB

2016

2016

2016

2/2011 VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_2_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,18 kB

2016

3/2011 VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

VZN_3_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,66 kB

2016

2016

5/2011 VZN obce Michalová o dani z nehnuteľností

VZN_5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,55 kB

2016

2016

2016

8/2011 VZN obce Michalová– Trhový poriadok

VZN_8_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,4 kB

2016

2016

2016

2016

3/2012 VZN - POŽIARNY PORIADOK OBCE MICHALOVÁ

VZN_3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,44 kB

2016

2016

2016

2016

2016

3/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch 2013-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,67 kB

2016

2016

2016

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach a poplatku 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,42 kB

2016

2016

5/2015 VZN o umiestňovaní voebných plagátov

VZN 5 umiestťnovanie plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,46 kB

2016

2016

3/2015 VZN o nakladaní skomunálnym odpadom

VZN o odpadoch 112015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,07 kB

2016

2/2015 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach a poplatku 112015-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,86 kB

2016

1/2015 VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN pes 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,57 kB

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:300
TÝŽDEŇ:2263
CELKOM:1377450

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotografia

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
silný dážď 24 °C 16 °C
silný dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.35m/s
tlak1013hPa
vlhkosť96%
zrážky26.22mm

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: